WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

Beoordeling waterveiligheid met het WBI

Kennisoverdracht en kwaliteitsborging binnen het beoordelingsproces
Opdrachtgever
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
PERIODE
  • 2019 - heden

Sinds 2017 wordt aan de hand van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) de ‘APK-keuring’ van primaire waterkeringen uitgevoerd. Een uitgebreide toetsing om na te gaan of de keringen aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Omdat Infram Hydren actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsborging van het WBI, kunnen (en willen) we ook een rol spelen in het toepasbaar maken van het instrumentarium voor keringbeheerders. Zoals bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), waar we adviseurs opleiden om vakkundig met het WBI om te gaan en beoordelingen uit te voeren.

De vraagKennisoverdracht en kwaliteitsborging binnen het beoordelingsproces

Kerntaak van waterbeheerders is te zorgen dat waterkeringen aan de veiligheidseisen voldoen en zorg te dragen voor het noodzakelijke beheer en (preventieve) onderhoud. Vond tot voor kort toetsing van dijken om de vijf jaar plaats, nu zit er twaalf jaar tussen. Om die reden wil HHNK dat haar adviseurs optimaal om kunnen gaan met het WBI zodat beoordeling van waterkeringen of vragen rondom dijkcondities vakkundig onderbouwd zijn. Infram Hydren zorgt voor kennisoverdracht en kwaliteitsborging als het gaat om het kunnen geven van een veiligheidsoordeel, de duiding ervan en het bepalen van de benodigde voorzieningen.

Onze inbreng en resultaatOpleiden en reviewen van kwaliteit van het beoordelingsproces

Samen met de adviseur doorlopen we het hele traject rondom beoordeling (aan de hand van het WBI):

  • Strategiebepaling; wat moet er (op termijn) gebeuren, wat zijn aandachtspunten?;
  • Formuleren van de uitgangspunten voor de verschillende toetssporen;
  • Interpreteren van (beschikbare) data; tekeningen, veld- en laboratorium gegevens;
  • Hoe om te gaan met specifieke situaties waar het WBI geen antwoord op heeft;
  • Toets op Maat (inclusief afstemming met de Helpdesk Water);
  • Samenwerking met andere partijen, zoals gegevensbeheerders;
  • Reviewen van producten van de adviseur.

De adviseurs van HHNK zijn nu zelfstandig in staat de beoordeling van de waterkeringen in het gebied uit te voeren.

Wij maken duurzaamheid concreet en zorgen voor beweging.

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Roy

expert dijkbekleding en waterveiligheid

Volgende project

Dijkonderzoek Gras op Zand

Ontwikkelen van aanvullende rekenparameters

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.