WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

InnovatieWe zijn creatieve onderzoekers en ontwikkelaars van doelmatige, efficiënte en (kosten)effectieve antwoorden op nieuwe vragen

Innovatie is een belangrijke én logische pijler van Infram Hydren. Want als je wilt werken aan toekomstgerichte oplossingen, moet je verkennen, onderzoeken en ontwikkelen. Wij weten wat erbij komt kijken om ideeën verder te brengen dan de tekentafel. We hebben zelf veel ervaring met het ontwikkelen van innovaties. Daarnaast helpen we bedrijven die innovaties (willen) ontwikkelen binnen de waterbouw.

Een voorbeeld van een innovatie die wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld is de graszodentrekker. Met deze graszodentrekker wordt het onderzoeken van de grassterkte nauwkeuriger en eenvoudiger. Daarnaast heeft Infram Hydren een innovatief lasermeetsysteem ontwikkeld, waarmee tijdens hoogwater golfoploop en golfoverslag gemeten kan worden. Infram Hydren is tevens innovatief in haar onderzoek: zo hebben wij onderzocht wat de weerstand tegen golfoverslag is van een dijkbeheerder die tijdens hoogwater op de dijk loopt. Op die manier brengen we het laboratorium naar de dijk.

Onze rollen

  • Innovatieontwikkelaar
  • Adviseur
  • Expert

Gerelateerde projecten

Veldmetingen Eems-Dollard

Voor doelmatige dijkversterking

Beoordeling waterveiligheid met het WBI

Kennisoverdracht en kwaliteitsborging binnen het beoordelingsproces

Daarnaast werk(t)en we binnen dit werkveld onder andere aan:

  • Ontwikkeling graszodentrekker
  • Onderzoek overslag en beheer

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.