WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

OnderzoekMet toegepast onderzoek dragen we bij aan betrouwbare beoordelingsmethodieken en rekenmodellen. Voor tastbare en toekomstbestendige oplossingen.

Infram Hydren is actief in onderzoek. Zoals voor het opstellen van generieke ontwerp- en beoordelingsmethoden en -regels voor het OI en WBI. Of voor vaststelling van uitgangspunten in het ontwerp. We leveren onderzoekskennis en -ervaring bij probleemverkenningen of specifieke maatregelen voor dijkversterkingsoplossingen in waterveiligheidsopgaven. Wanneer geschikte rekenmethodieken ontbreken, zijn we deskundig in het opzetten van (model)onderzoek. Daarvoor hebben we onderzoeksmiddelen als de golfoploopsimulator en golfoverslagsimulator in beheer om onderzoek mee uit te voeren, rekenregels te ontwikkelen en innovaties in de praktijk te toetsen.

Een van onze (inter)nationale sleutelactiviteiten is fysisch onderzoek op waterkeringen, onder andere met de simulatoren en onze graszodetrekker. Daarnaast ondersteunen we ook kennisinstellingen bij fysisch onderzoek. We vertalen de opgedane kennis naar rekenregels en implementeren deze samen met andere partijen in de voorschriften voor beoordelingen en ontwerp. Ook publiceren we regelmatig papers over onze onderzoeken. Een aantal voorbeelden hiervan is hieronder weergegeven:


Infram Hydren heeft meegewerkt aan het produceren van diverse video’s over golfoverslag die op de EurOtop-website zijn opgenomen. Deze video’s geven inzicht aan bijvoorbeeld keringbeheerders over wat bepaalde hoeveelheden overslag in werkelijkheid betekenen.

Infram Hydren werkt ook regelmatig mee met of begeleid studenten of promovendi bij hun (afstudeer)onderzoeken. Een aantal recente voorbeelden zijn hieronder weergegeven:

 • A nature-based perspective on dikes within hybrid flood defences, Kim van den Hoven. Infram Hydren heeft voor dit onderzoek grastrekproeven uitgevoerd. De paper hierover is hier te bekijken.
 • Back to the roots: The reliability of a pullout test for assessing the erosion resistance of grassed dike covers, Rens van der Meijden. De thesis is hier te downloaden.

Onze rollen

 • Technisch manager
 • Adviseur
 • Expert
 • Innovatiemanager

Gerelateerd project

Dijkonderzoek Gras op Zand

Ontwikkelen van aanvullende rekenparameters

Daarnaast werk(t)en we binnen dit werkveld onder andere aan:

 • Polder Pulau Tekong Singapore voor Boskalis-Penta Ocean
 • Future Dikes voor Waterschap Rivierenland, HWBP en Radboud Universiteit
 • Polder2C’s Living Lab HedwigeProsperpolder voor Waterloopkundig Laboratorium Borgerhout België
 • POV Waddenzeedijken voor Waterschap Hunze en Aa’s en HWBP
 • Dijkversterkingsproject Zwolle-Olst voor Waterschap Drents Overijsselse Delta en HWBP

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.