WerkveldenExpertisesProjectenOnze mensenWerken bijContact

Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Duurzaam vanaf de start
Opdrachtgever
  • Rijkswaterstaat
Periode
  • 2016 - 2024
Betrokken partijen
  • Ploegam

Krib en Oeververlaging Pannerdens kanaal (KOP) behelst het verlagen van 38 kribben en 5 oevers over een traject van 6 km in het Pannerdens kanaal. Het doel is een waterstandverlaging bij extreem hoogwater van 5cm en het herstellen van de afvoerverdeling op het splitsingspunt. Dat laatste maakt het rivierkundig gezien tot een spannend project: we sleutelen aan de hoofdkraan van Nederland. Dat er wordt gewerkt met een hybride contract (planuitwerking en realisatie in één contract), maakt het procesmatig uitdagend. Infram Hydren was vanaf de verkenningsfase betrokken en heeft ervoor gezorgd dat duurzaamheid en circulariteit het uitgangspunt vormen bij ontwerp, planuitwerking en realisatie.

Volgende project

Beoordeling waterveiligheid met het WBI

Kennisoverdracht en kwaliteitsborging binnen het beoordelingsproces

Infram Hydren is een handelsnaam van Infram.